דק במלון גלילון – אגמון החולה

מלון גליליון- המלון היוקרתי בצפון בפאתי שמורת החולה בחר דק מתוצרת "בול-דק"
לחיפוי מרפסת נוף הצופה לאגמון החולה.
 
האדריכלית שאפיינה את מוצר בול-דק חיפשה דק שהוא עמיד בקרינה החזקה באזור,
עם אחריות ארוכת טווח שישתלב עם צבע הנוף הגלילי בהרמוניה